0967 666 136

Thiết kế căn hộ cho Chị Thương

Thông tin dự án

Tên dự án: Thiết kế căn hộ cho Chị Thương
Chủ đầu tư: Chị Huyền
Hạng mục: Thiết kế
Khởi công: Năm 2022
Địa điểm: Kontom
Đơn vị thực hiện: Xây Dựng Đông Sơn

    TƯ VẤN NGAY

     

     

     

    Đang cập nhật