0967 666 136

Khách sạn P&H hotel

Thông tin dự án

Tên dự án: Khách sạn P&H hotel
Chủ đầu tư: Hoàng Phúc
Hạng mục: Thi công xây dựng
Khởi công: Năm 2022
Địa điểm: TP. Kon Tum
Đơn vị thực hiện: Xây Dựng Đông Sơn

    TƯ VẤN NGAY

     

     

     

    Đang cập nhật