Bán Xít Than Quảng Ninh

Xít Than – Dùng để nguyên liệu cho sản xuất Xi măng, lò vôi có hàm lượng
Nhiệt trị Q ≥ 1.600 Kcal/kg, hàm lượng chất bốc : V≤8%, SiO2 ≥ 55%,SO3≤1%,CaO≤2%
Xít Than các loại nhiệt trị cao hơn theo yêu cầu bên mua.