Dịch vụ Xuất Nhậu Khẩu


Dịch vụ xuất nhậu khẩu là dịch vụ xúc tiến thương mại, thương thảo, ký kết hợp đồng quốc tế, các diều khoản vận chuyển quốc tế kèm theo mà ĐÔNG SƠN PACIFIC hỗ trợ Quý Khách hoặc  Khách Hàng ủy thác cho ĐÔNG SƠN PACIFIC đứng ra làm trọn gói dịch vụ xuất nhập khẩu này.

  1. Tư vấn hay đại diện Khách Hàng làm thương thảo, tìm kiếm nguồn hàng và ký kết  hợp đồng.
  2. Dịch vụ xin các loại giấy phép Xuất Nhập Khẩu với các mặt hàng được yêu cầu.
  3. Thanh toán quốc tế (mở L/C, TTR, T/T)
  4. Tổ chức theo dõi sát các lô hàng đến hoặc đi mọi lúc .
  5. Đặt ContainerBooking tàu, làm (bill) cho hàng xuất khẩu hoặc nhập khẩu.
  6. Dịch vụ thẩm định giá khai báo hải quan, tính chính xác các loại thuế phải nộp.
  7. Chuẩn bị hồ sơ và tiến hành thủ tục hải quan theo đúng quy định.
  8. Chuẩn bị sẵn các thủ tục đăng kiểm, kiểm tra chất lượng, giám định,…
  9. Thông quan, vận chuyển hàng hóa về kho theo yêu cầu Khách Hàng.

Lập Báo Giá, lập dự toán cụ thể các loại phí (chính thức và phụ phí nếu có) sẽ giúp Quý Khách Hàng có được chi phí chính xác thông qua dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác của chúng tôi để có thể quyết định giá mua hoặc giá bán hàng hóa tốt nhất của mình.

Hình Thức Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Phổ Biến : Sử dụng dịch vụ xuất nhập khẩu  của  ĐÔNG SƠN PACIFIC sẽ tiết kiệm chi phí hơn Quý Khách tự đi làm và giúp Quý Công Ty, Doanh Nghiệp có được giá bán hàng hóa cạnh tranh trên thị trường. ĐÔNG SƠN PACIFIC cung cấp các loại hình dịch vụ xuất nhập khẩu sau:

1. Dịch vụ Xuất Nhập Khẩu kinh doanh thương mại.
2. Dịch vụ Tạm nhập – Tái xuất, Tạm xuất – Tái nhập.
3. Dịch vụ Xuất Nhập Khẩu đầu tư có thuế hoặc miễn thuế.
4. Dịch vụ Xuất Nhập Khẩu đối với hàng gia công.
5. Dịch vụ Nhập Khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng Xuất khẩu.