Bảng Giá Đá Xây Dựng

Đá xây dựng được cung cấp tại Hà Nội với nhiều dây truyền sản xuất và khai thác đá xây dựng. Công ty Đông Sơn có  đội ngũ nhân viên cũng như phương tiện chuyên chở hùng hậu đáp ứng nhanh yêu cầu của quý khách hàng với giá cả hợp lý .

STT TÊN LOẠI ĐÁ XÂY DỰNG TÍNH M3 GIÁ BÁN LẺ GHI CHÚ
3 Đá 1 x 2  220.000 230.000
4 Đá 1 x 2 (xanh) 230.000 230.000
5 Đá 0,5
140.000 140.000
5 Đá Base A
200.000 200.000
6 Đá Base B
180.000 180.000
6 Đá cấp phối Liên hệ Liên hệ
7 ĐÁ 4 X 6 300.000 300.000
8 ĐÁ 5 X 7 300.000 300.000