Bán Xi Măng Clinker – Clanh Ke

Đông Sơn Pacific là nhà phân phối chính cho các nhà máy xi măng: Hoàng Thạch, Cẩm Phả, Công Thanh, Bỉm Sơn, Lam Thạch, Long Sơn, Pomihoa. Hiện tại chúng tôi chuyên xuất khẩu nước ngoài và bán nội địa cho các đại lý trung bình khoảng 200.000- 300.000 tấn Clinker và Xi măng/ Tháng:
Hiện nay chúng tôi đag có các loại xi măng và Clinker như sau:
Xi măng : PC40, PC30, 42.5N, 42.5R, 32.5N, 32.5R, OPC
Clinker theo tiêu chuẩn TCVN 7024: 2002 và theo tiêu chuẩn bên khách hàng yêu cầu